روغن هیدرولیک

دسته‌بندی: مقالات روغن صنعتی

روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیکی یک مایع  واسطه است که توسط آن نیرو در ماشین آلات هیدرولیک منتقل می شود. مایعات هیدرولیکی متداول، بر پایه روغن معدنی یا آب هستند. نمونه هایی از تجهیزات که ممکن است از مایعات هیدرولیک استفاده کنند بیل مکانیکی و کفی ، ترمزهای هیدرولیک ، سیستم های فرمان قدرت ، سیستم انتقال قدرت خودکار ، کامیون های زباله ، سیستم های کنترل پرواز هواپیما ، بالابرها و ماشین آلات صنعتی هستند.

در سیستم های هیدرولیکی، مانند سیستم های ذکر شده در بالا اگر مایع هیدرولیکی استفاده شده دارای قابلیت فشرده سازی صفر باشد ، کارایی بیشتری خواهند داشت.

معیارهای انتخاب روغن هیدرولیک:
گرانروی:
روغن انتخاب شده باید ویسکوزیته مناسبی داشته باشد و بتواند ویسکوزیته خود را در طول عمر کاری خود حفظ کند. حفظ ویسکوزیته تحت تأثیر توانایی روغن در مقاومت در برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر ایجاد کف، جدا شدن از آب و تحمل اثرات ناشی از نوسانات دما است.

اکسیداسیون
میزان اکسیداسیون با افزایش دما و افزایش درصد آلاینده ها در سیستم افزایش می یابد. مهارکننده های اکسیداسیون مناسب می توانند به افزایش عمر روغن و جلوگیری از تغییرات پرهزینه کمک کنند.

روغنهای هیدرولیک موجود:

Shell Tellus:

    Shell Hydraulic S1 M :  Mineral, zinc-based HM/32, 46, 68

    Shell Tellus S2 M :   Mineral, zinc-based HM/22, 32, 46, 68,100

    Shell Tellus S2 V :    Mineral, zinc-based HV/15, 22, 32, 46, 68, 100